Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Вестник "Твърдишки глас"
Наименование Брой тегления
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 3, март 2021 г. 43 Изтегли
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 2, февруари 2021 г. 154 Изтегли
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 1, януари 2021 г. 105 Изтегли

Потърсете в сайта

Разплащане на местни данъци и такси