Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Съобщения

На територията на общината са изградени шест аналогови АТЦ в селищата Твърдица, Шивачево, Сборище, Боров дол, Бяла паланка и Червенаково. Дължината на съобщителните линии е 133 км. Монтираният капацитет е 5000 броя, а действащият - 3623 броя при обща телефонна плътност 24%. ТВД и РС “Български пощи” извършват всички вътрешни и международни пощенски, телеграфни, телефонни услуги за всички селища от общината плюс факсуслуги за Твърдица.

Радио-телекомуникационните компании “Мобиком”, “Мобилтел” и "Глобул" покриват територията на общината с мобилна телефонна връзка.

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси