Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Музеи


С Решение № 369/27.02.2018 г. на Общински съвет – Твърдица е прието създавенето на Исторически музей – Твърдица. Решението е съгласувано от Министъра на културата на Република България на 17.02.2020 г.

По форма на собственост музеят е общински.

По териториален обхват – местен. Ще развива дейност на територията на Община Твърдица.

Ще фукционират три отдела – Археология, Етнография, Нова и най-нова история.

Функциониращи изложби:

- Зала в читалище,,Св. Св. Кирил и Методий 1914” – археологическа изложба, показваща материалната култура от района на Твърдица от края на VII, началото на VI хил. пр. Хр. до края на ХIV век. Изложени са оръдия на труда от камък, кремък, кост и рог. Глинени и стъклени съдове, накити и въоръжение от тракийския период и средновековието. Част от движимите културни ценности са придобити по време на спасителни и редовни археологически проучвания, на надгробна могила в местността Лагун, крепостта в местността ,,Градището” североизточно от гр. Твърдица и случайни находки от местността ,,Улищица”, кв. Козарево, гр. Шивачево и др.

- Сграда за етнографска експозиция на ул. ,,Неофит Рилски” № 16 гр. Твърдица – През 2020 г. ще бъде поставено началото на ремонтни дейности за привеждане състоянието на сградата и района съобразно изискванията на Закона за културното наследство.
Спечелен проект на Исторически музей в гр.Твърдица


Един от одобрените проекти през 2020 г. за финансова подкрепа от страна на Министерството на културата е на Историческия музей в гр.Твърдица. Проектът е за проучване и консервация на останки от крепостта – град ,,Вердица” в местността ,,Градището” в землището на града. Сумата, която ще бъде предоставена от министерството, е в размер на 18 хил. лева.

Проектът предвижда да бъдат разчистени останките на еднокорабната църква източно от крепостната стена и разкриване на част от външната крепостна стена в този участък на крепостта-град.

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси