Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен
31.12.2020
Документация за участие

Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен
30.12.2020
Документация за участие

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина
29.12.2020
Документация за участие

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост
30.11.2020
Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, както следва:   І. За отдаване под наем на имоти общинска собственост:   гр. Твърдица Общинска сграда с идентификатор № 72165.206.991.4 с площ 59 кв.м., функционално предназначение – селскостопанска сграда на един етаж, начална месечна наемна цена 47.20 лв. (без ДДС). Общински имот № 72165.71.10 с площ 70229 кв.м., НТП – изоставена орна земя, осма категория, местност „Краставел”, начална годишна наемна цена 702.29 лв. Общински терен № 6 (градина) с площ 100 кв.м., източно от ул. „Поп Лука” начална годишна наемна цена 4.00 лв.   гр. Шивачево Общински терен №...

Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен - обект № 2018
29.10.2020
Документация за участие

Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен - обект № 2017
29.10.2020
Документация за участие

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси