Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Климат

Преобладаващият климат на територията на община Твърдица е умерено – континентален. Характерен за територията й е тай нареченият вятър „Бора”, ориентиран в посока север – юг, постоянен през цялата година. Есента е сравнително топла и продължителна, а зимата – с временни затопляния, които разтопяват снежната покривка. Максимумът на валежите е пролетен. Характерни са интензивни засушавания през лятото, които продължават повече от месец. Най – сух е месец август.

Първата снежна покривка се образува в средата на декември и изчезва сравнително рано – в началото на март за котловините. Климатичните ресурси на района предлагат широки възможности за стопанско използване.

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси