Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Кооперации

На територията на общината работят 7 земеделски кооперации, които стопанисват 80 % от земеделската земя – 54 300 дка:

  • ПК „Твърдица” гр.Твърдица;
  • ЗК „Запалня” гр.Твърдица;
  • ЗКПУ „Стара планина” с.Сборище;
  • ЗКПУ „Дичко Бъчваров” гр.Шивачево;
  • ЗПК „Оризари – 94” с.Оризари;
  • ЗК „Кристине” с.Оризари;
  • ЗПК „Близнец” с.Близнец
Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси