Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Структура

Партия, коалиция или имената на независимия кандидат

Брой мандати

ГЕРБ

8

БСП

4

ДПС

2

ДВИЖЕНИЕ 21

2

КОАЛИЦИЯ „НАРОДЕН СЪЮЗ”

1

 

Общ брой:

17На основание чл.13, ал.2 от Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет – Твърдица, Общински съвет Твърдица обявява:


Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси и декларациите за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за имущество и интереси /Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ - кметове на кметства/


Публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост /Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ - кмет на община, кметове на кметства/


Публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост /Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ – общински съветници/На основание чл.17, ал.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Общински съвет Твърдица обявява декларациите по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 и декларациите по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 на лицата, заемащи публични длъжности, както следва:


Атанас Христов Атанасов – кмет на Община ТвърдицаПетко Тодоров Петков – кмет на кметство Шивачево

Злати Раднев Златев – кмет на кметство Сборище

Петко Енчев Петков – кмет на кметство Оризари

Георги Атанасов Георгиев – кмет на кметство Боров дол

Февзи Хамидов Байрактаров – кмет на кметство Бяла паланка

Ниязи Илмиев Ниязиев – кмет на кметство Жълт бряг

Елица Димитрова Колева – кмет на кметство ЧервенаковоВалентин Лазаров Кръстев – Председател на Общински съвет - ТвърдицаАлиосман Исмаилов Байрактаров – общински съветник

Байрам Рашидов Рашидов – общински съветник

Ваня Дечкова Колева – общински съветник

Веселин Георгиев Георгиев – общински съветник

Елена Атанасова Георгиева – общински съветник

Жана Николаева Иванова – общински съветник

Златан Петков Петков – общински съветник

Иван Георгиев Петров – общински съветник

Иван Недялков Жабов – общински съветник

Ивелина Станчева Димова – общински съветник

Илия Боянов Рангелов – общински съветник

Ирина Петрова Денчева – общински съветник

Кольо Желев Кадирев – общински съветник

Милен Илчев Минев – общински съветник

Петко Стефанов Таранджиев – общински съветник

Тодор Петров Бакалов – общински съветникДиньо Атанасов Динев – управител на МЦ Твърдица

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси