Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Новини

Протокол относно проведена процедура за обекти № 2101, 2102 и 2103
19.01.2021

Протокол относно проведена процедура за обекти № 2106 и 2107
19.01.2021

Сключени договори за обекти № 2101, 2102 и 2103
19.01.2021
Договор № 10 за обект № 2103 Договор № 11 за обект № 2102 Договор № 12 за обект № 2101

Заповеди относно класиране за обекти № 2104 и 2105
19.01.2021

Заповед относно провеждане на процедура за обекти № 2106 и 2107
19.01.2021

Протокол и заповед относно проведена процедура за обекти № 2104 и 2105
19.01.2021
Протокол Заповед № 23

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси