Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Търгове и конкурси
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост
18.05.2020


Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:

 

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.163.5 с площ 564 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Сухата чешма”, начална годишна наемна цена 11.28 лв.
 2. Общински имот № 72165.445.4 с площ 1779 кв.м., НТП – овощна градина, десета категория, местност „Гьок дере”, начална годишна наемна цена 21.35 лв.
 3. Общински имот № 72165.443.3 с площ 755 кв.м., НТП – овощна градина, десета категория, местност „Гьок дере”, начална годишна наемна цена 9.06 лв.
 4. Общински имот № 72165.442.7 с площ 2332 кв.м., НТП – овощна градина, десета категория, местност „Гьок дере”, начална годишна наемна цена 27.98 лв.
 5. Общински имот № 72165.440.8 с площ 728 кв.м., НТП – овощна градина, десета категория, местност „Гьок дере”, начална годишна наемна цена 8.74 лв.
 6. Общински терен (градина) с площ 530 кв.м. източно от улица „Панайот Волов”, начална годишна наемна цена 21.20 лв.

 

с. Сборище

 1. Общински имот № 65499.45.1 с площ 1601 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „До село”, начална годишна наемна цена 22.41 лв.
 2. Общински имот № 65499.24.1 с площ 897 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 17.94 лв.
 3. Общински имот № 65499.24.3 с площ 516 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 5.16 лв.
 4. Общински имот № 65499.24.4 с площ 289 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 2.89 лв.
 5. Общински имот № 65499.24.5 с площ 444 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 4.44 лв.
 6. Общински имот № 65499.24.6 с площ 482 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 4.82 лв.
 7. Общински имот № 65499.24.7 с площ 1010 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 12.12 лв.
 8. Общински имот № 65499.23.1 с площ 1249 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 14.99 лв.
 9. Общински имот № 65499.23.3 с площ 1457 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 14.57 лв.
 10. Общински имот № 65499.23.4 с площ 1281 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 12.81 лв.
 11. Общински имот № 65499.23.5 с площ 1043 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 12.52 лв.
 12. Общински имот № 65499.23.7 с площ 919 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 9.19 лв.
 13. Общински имот № 65499.23.8 с площ 899 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 8.99 лв.
 14. Общински имот № 65499.23.9 с площ 1652 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 19.82 лв.
 15. Общински имот № 65499.23.10 с площ 1779 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 21.35 лв.
 16. Общински имот № 65499.23.11 с площ 847 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 10.16 лв.
 17. Общински имот № 65499.23.12 с площ 831 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 9.97 лв.
 18. Общински имот № 65499.23.13 с площ 1382 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 16.58 лв.
 19. Общински имот № 65499.23.14 с площ 1163 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 11.63 лв.
 20. Общински имот № 65499.23.15 с площ 1844 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 18.44 лв.
 21. Общински имот № 65499.23.16 с площ 877 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 10.52 лв.
 22. Общински имот № 65499.23.17 с площ 781 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 9.37 лв.
 23. Общински имот № 65499.23.18 с площ 918 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 18.36 лв.
 24. Общински имот № 65499.22.1 с площ 910 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 10.92 лв.
 25. Общински имот № 65499.22.2 с площ 855 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 10.26 лв.
 26. Общински имот № 65499.22.5 с площ 1522 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 18.26 лв.
 27. Общински имот № 65499.22.7 с площ 957 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 9.57 лв.
 28. Общински имот № 65499.22.9 с площ 752 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 9.02 лв.
 29. Общински имот № 65499.22.10 с площ 1186 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 14.23 лв.
 30. Общински имот № 65499.25.1 с площ 974 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 15.58 лв.
 31. Общински имот № 65499.25.2 с площ 638 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 10.21 лв.
 32. Общински имот № 65499.25.3 с площ 791 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 12.66 лв.
 33. Общински имот № 65499.25.4 с площ 714 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 11.42 лв.
 34. Общински имот № 65499.25.5 с площ 800 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 12.80 лв.
 35. Общински имот № 65499.25.6 с площ 765 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 9.18 лв.
 36. Общински имот № 65499.25.7 с площ 813 кв.м., НТП – лозе, десета категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 9.76 лв.
 37. Общински имот № 65499.25.8 с площ 854 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 17.08 лв.
 38. Общински имот № 65499.25.9 с площ 561 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 7.85 лв.
 39. Общински имот № 65499.25.10 с площ 1387 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 22.19 лв.
 40. Общински имот № 65499.25.11 с площ 983 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 13.76 лв.
 41. Общински имот № 65499.25.12 с площ 702 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Марина гроб”, начална годишна наемна цена 9.83 лв.
 42. Общински имот № 65499.116.7 с площ 6059 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Къшла дере”, начална годишна наемна цена 96.94 лв.
 43. Общински имот № 65499.116.9 с площ 1045 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Къшла дере”, начална годишна наемна цена 16.72 лв.

 

с. Близнец

 1. Общински имот № 04443.60.17 с площ 3892 кв.м., НТП – нива, четвърта категория, местност „Под ливадите”, начална годишна наемна цена 62.27 лв.
 2. Общински имот № 04443.63.60 с площ 532 кв.м., НТП – нива, четвърта категория, местност „Адата”, начална годишна наемна цена 8.51 лв.
 3. Общински имот № 04443.64.25 с площ 3410 кв.м., НТП – нива, четвърта категория, местност „Адата”, начална годишна наемна цена 54.56 лв.
 4. Общински имот № 04443.22.27 с площ 5300 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Вървището”, начална годишна наемна цена 74.20 лв.
 5. Общински имот № 04443.70.8 с площ 7590 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Демарджа”, начална годишна наемна цена 106.26 лв.

 

с. Боров дол

 1. Общински имот № 05551.9.32 с площ 1311 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Горен дюзенлик”, начална годишна наемна цена 18.35 лв.
 2. Общински имот № 05551.9.37 с площ 5152 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Горен дюзенлик”, начална годишна наемна цена 72.13 лв.
 3. Общински имот № 05551.21.3 с площ 1513 кв.м., НТП – нива, десета категория, местност „Горен дюзенлик”, начална годишна наемна цена 16.64 лв.
 4. Общински имот № 05551.15.20 с площ 2316 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Чотоклука”, начална годишна наемна цена 25.48 лв.
 5. Общински имот № 05551.15.28 с площ 1137 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Чотоклука”, начална годишна наемна цена 12.51 лв.
 6. Общински имот № 05551.15.81 с площ 2446 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Чотоклука”, начална годишна наемна цена 26.91 лв.
 7. Общински имот № 05551.15.14 с площ 1690 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Чотоклука”, начална годишна наемна цена 18.59 лв.
 8. Общински имот № 05551.15.33 с площ 824 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Чотоклука”, начална годишна наемна цена 9.06 лв.
 9. Общински имот № 05551.15.87 с площ 3254 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Чотоклука”, начална годишна наемна цена 35.79 лв.
 10. Общински имот № 05551.26.20 с площ 1008 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Гьомджа”, начална годишна наемна цена 11.09 лв.
 11. Общински имот № 05551.15.7 с площ 2870 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Чотоклука”, начална годишна наемна цена 31.57 лв.

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 23.06.2020 год. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 19.06.2020 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 19.06.2020 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 7. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 07.007.2020 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 03.07.2020 г., депозити за участие се приемат до 03.07.2020 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси