Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
10% Complete (success)
Не мога да преценя :
10% Complete (success)

Населени места

Дата на публикуване: 15.10.2019 14:43

Общината включва 10 населени места, от които 2 града и 8 села, със следната площ:

  • гр. Твърдица - 160 ха
  • гр. Шивачево- 132 ха
  • с. Сборище - 96 ха
  • с. Оризари - 43 ха
  • с. Бяла паланка - 43 ха
  • с. Боров дол - 35 ха
  • с. Жълт бряг - 27 ха
  • с. Червенаково - 44 ха
  • с. Близнец - 28 ха
  • с. Сърцево - 13 ха

Гъстота на жилфонда - 26%.Свободна жилищна площ - 10%.

Прикачени документи към страницата
 width= Съобщение № 94-00-2699
 width= Съобщение № 94-00-2587
 width= Съобщение № 94-00-2828
 width= Обявление № 26-00-60
 width= Съобщение № 94-00-2920
 width= Съобщение № 26-00-1730
 width= Съобщение № 94-00-2943
 width= Съобщение № 94-00-2061
 width= Обявление № 94-00-2920
 width= Обявление № 94-00-2828
 width= Съобщение № 26-00-409
 width= Обявление № 94-00-2943
 width= Съобщение № 26-00-1730
 width= Съобщение № 94-00-239
 width= Обявление от 02.12.2020 г.
 width= Съобщение № 94-00-2587
 width= Обявление № 94-00-2699
 width= Съобщение № 94-00-2428
 width= Съобщение № 94-00-2507
 width= Обявление от 19.11.2020 г.
 width= Съобщение № 26-00-409
 width= Обявление № 94-00-2587
 width= Съобщение № 94-00-857
 width= Обявление № 94-00-2507
 width= Обявление № 94-00-2428
 width= Съобщение № 94-00-2061
 width= Съобщение № 94-00-1602
 width= Обявление № 94-00-2061
 width= Съобщение № 94-00-579
 width= Съобщение № 94-00-3132
 width= Съобщение № 94-00-519
 width= Съобщение № 94-00-742
 width= Съобщение № 94-00-1367
 width= Обявление № 94-00-1602
 width= Съобщение
 width= Обявление № 94-00-579
 width= Обявление № 94-00-1312
 width= Съобщение № 94-00-1386
 width= Съобщение № 94-00-1367
 width= Съобщение № 94-00-2226
 width= Обявление № 94-00-1367
 width= Съобщение № 94-00-846
 width= Съобщение № 94-00-742
 width= Съобщение № 94-00-857
 width= Съобщение
 width= Съобщение № 94-00-519
 width= Съобщение № 94-00-2226
 width= Съобщение № 94-00-3096
 width= Обявление № 94-00-519
 width= Съобщение № 94-00-239
 width= Съобщение № 94-00-1386
 width= Обявление
 width= Обявление № 94-00-857
 width= Обявление № 94-00-742
 width= Обявление № 94-00-3096
 width= Обявление № 94-00-239
 width= Съобщение № 94-00-504
 width= Съобщение № 94-00-2865
 width= Съобщение № 94-00-846
 width= Съобщение № 94-00-2865
 width= Обявление № 94-00-3132
 width= Обявление № 295
 width= Съобщение № 1238
 width= Съобщение № 6973
 width= Съобщение № 2747
 width= Съобщение № 2682
 width= Съобщение № 1259
 width= Съобщение № 2757
 width= Съобщение № 2930
 width= Обявление № 3068
 width= Съобщение № 3169
 width= Съобщение № 3333
 width= Съобщение № 3334
 width= Съобщение № 3356
 width= Съобщение № 3447
 width= Съобщение № 3634
 width= Съобщение № 3746
 width= Съобщение № 3877
 width= Решение № СЗ-44-ПР/2012 г.
 width= Обявление № 543
 width= Обявление № 1132
 width= Съобщение № 3177
 width= Съобщение № 3250
 width= Съобщение № 3353
 width= Съобщение № 3354
 width= Съобщение № 4506
 width= Съобщение № 3151
 width= Решение № СЗ-50-ПР/2012 г.
 width= Решение № СЗ-53-ПР/2012 г.
 width= Съобщение № 4128
 width= Съобщение № 4823
 width= Съобщение № 3177
 width= Съобщение № 4241
 width= Решение № КОС-01-2684-ПРК/2012 г.
 width= Съобщение № 5314
 width= Съобщение № 5315
 width= Съобщение № 5317
 width= Съобщение № 5326
 width= Съобщение № 5328
 width= Съобщение № 5327
 width= Съобщение № 3250
 width= Съобщение № 3151
 width= Съобщение № 5930
 width= Съобщение № 6069
 width= Съобщение № 6070
 width= Обявление № 5965
 width= Обявление № 5966
 width= Обявление № 6119
 width= Съобщение № 4826
 width= Съобщение № 6627
 width= Съобщение № 6252
 width= Съобщение № 3447
 width= Съобщение № 7001
 width= Съобщение № 7534
 width= Съобщение № 7562
 width= Съобщение № 7143
 width= Съобщение № 7830
 width= Съобщение № 515
 width= Обявление № 8018
 width= Съобщение № 8135
 width= Съобщение № 8316
 width= Съобщение № 4826
 width= Съобщение № 6627
 width= Съобщение № 5830/12
 width= Съобщение № 222
 width= Съобщение № 7143/12
 width= Съобщение № 7830/12
 width= Съобщение № 8134/12
 width= Съобщение № 3693/12
 width= Съобщение № 433
 width= Съобщение № 636
 width= Съобщение № 789
 width= Съобщение № 790
 width= Съобщение № 8316/12
 width= Съобщение № 789
 width= Съобщение № 968
 width= Съобщение № 951
 width= Съобщение № 955
 width= Съобщение № 7143/12
 width= Съобщение № 7830/12
 width= Съобщение № 515
 width= Съобщение № 1230
 width= Съобщение № 1620
 width= Съобщение № 1747
 width= Съобщение № 1740
 width= Съобщение № 2447
 width= Съобщение № 1827
 width= Съобщение № 3074
 width= Съобщение № 3795
 width= Съобщение № 3846
 width= Обявление № 4507
 width= Обявление № 4681
 width= Съобщение № 4982
 width= Съобщение № 1620
 width= Съобщение № 5063
 width= Съобщение № 5381
 width= Съобщение № 5434
 width= Съобщение № 5561
 width= Съобщение № 6146
 width= Съобщение № 4982
 width= Съобщение № 6855
 width= Съобщение № 6898
 width= Съобщение № 7459
 width= Съобщение № 7801
 width= Съобщение № 2759
 width= Съобщение № 7786
 width= Съобщение № 7779
 width= Съобщение № 8728
 width= Съобщение № 8722
 width= Съобщение № 9692
 width= Съобщение № 9215
 width= Съобщение № 9809
 width= Съобщение № 9852
 width= Съобщение № 10144
 width= Съобщение № 8820
 width= Съобщение № 10120
 width= Съобщение № 56
 width= Съобщение № 348
 width= Съобщение № 9947
 width= Съобщение № 681
 width= Съобщение № 674
 width= Съобщение № 1100
 width= Съобщение № 701
 width= Обявление № 1098
 width= Съобщение № 766
 width= Съобщение № 1343
 width= Обявление № 1511
 width= Съобщение № 1285
 width= Съобщение № 766
 width= Съобщение № 701
 width= Съобщение № 1855
 width= Съобщение № 1706
 width= Съобщение № 1611
 width= Съобщение № 1955
 width= Обявление № 1941
 width= Съобщение № 2230
 width= Съобщение № 1827
 width= Съобщение № 2082
 width= Съобщение № 1739
 width= Съобщение № 2999
 width= Съобщение № 3246
 width= Съобщение № 3019
 width= Съобщение № 3570
 width= Съобщение № 2082
 width= Съобщение № 1739
 width= Съобщение № 3796
 width= Обявление № 4098
 width= Съобщение № 6213
 width= Съобщение № 4251
 width= Съобщение № 4241
 width= Съобщение № 4078
 width= Съобщение № 3819
 width= Обявление № 4367
 width= Обявление № 4498
 width= Съобщение № 3819
 width= Съобщение № 4680
 width= Обявление № 4683
 width= Съобщение № 5038
 width= Съобщение № 5039
 width= Съобщение № 5058
 width= Съобщение № 5411
 width= Съобщение № 5695
 width= Съобщение № 5804
 width= Съобщение № 5262
 width= Съобщение № 5317
 width= Съобщение № 5573
 width= Съобщение № 4078
 width= Съобщение № 5262
 width= Съобщение № 5573
 width= Съобщение № 6213
 width= Съобщение № 7481
 width= Съобщение № 7290
 width= Съобщение № 7315
 width= Съобщение № 7322
 width= Съобщение № 7349
 width= Съобщение № 6471
 width= Съобщение № 7370
 width= Съобщение № 7866
 width= Съобщение № 7395
 width= Съобщение № 7864
 width= Съобщение № 7814
 width= Съобщение № 387
 width= Съобщение № 7826
 width= Съобщение № 6441
 width= Съобщение № 6213
 width= Съобщение № 181
 width= Съобщение № 27
 width= Съобщение № 282
 width= Съобщение № 7395/2014
 width= Съобщение № 257
 width= Съобщение № 187
 width= Съобщение № 1094
 width= Съобщение № 994
 width= Съобщение № 7665-14
 width= Съобщение № 282
 width= Съобщение № 1125
 width= Съобщение № 1553
 width= Съобщение № 1457
 width= Съобщение № 187
 width= Съобщение № 1590
 width= Съобщение № 257
 width= Съобщение № 7665-14
 width= Съобщение № 2143
 width= Съобщение № 2165
 width= Съобщение № 1537
 width= Съобщение № 1975
 width= Съобщение № 1976
 width= Съобщение № 7370-2014
 width= Съобщение № 2449
 width= Съобщение № 2618
 width= Съобщение № 2292
 width= Съобщение № 2293
 width= Съобщение № 2524
 width= Съобщение № 2618
 width= Съобщение № 2292
 width= Съобщение № 2293
 width= Съобщение № 3252
 width= Съобщение № 3614
 width= Съобщение № 3680
 width= Съобщение № 3789
 width= Съобщение № 3921
 width= Съобщение № 3766
 width= Съобщение № 3912
 width= Съобщение № 3992
 width= Съобщение № 4072
 width= Съобщение № 4339
 width= Съобщение № 4424
 width= Съобщение № 3912
 width= Съобщение № 3921
 width= Съобщение № 4455
 width= Съобщение № 3992
 width= Съобщение № 3766
 width= Съобщение № 5138
 width= Съобщение № 2524
 width= Съобщение № 5160
 width= Съобщение № 5243
 width= Съобщение № 5292
 width= Съобщение № 5355
 width= Съобщение № 5247
 width= Съобщение № 5706
 width= Съобщение № 5649
 width= Съобщение № 5355
 width= Съобщение № 5292
 width= Съобщение № 5963
 width= Съобщение № 5958
 width= Съобщение № 6043
 width= Съобщение № 5944
 width= Съобщение № 6270
 width= Съобщение № 6394
 width= Съобщение № 6442
 width= Съобщение № 6460
 width= Съобщение № 6043
 width= Съобщение № 6540
 width= Обявление № 6814
 width= Съобщение № 5712
 width= Съобщение № 6448
 width= Съобщение № 6897
 width= Съобщение № 7028
 width= Съобщение № 283
 width= Съобщение № 284
 width= Съобщение № 621
 width= Съобщение № 6588/15
 width= Съобщение № 6448/15
 width= Съобщение № 768
 width= Съобщение № 1117
 width= Съобщение № 1233
 width= Съобщение № 6588/15
 width= Съобщение № 5944/15
 width= Съобщение № 1346
 width= Съобщение № 6897/15
 width= Съобщение № 2343
 width= Съобщение № 2444
 width= Съобщение № 3148
 width= Съобщение № 3149
 width= Обявление № 1233
 width= Обявление № 3400
 width= Съобщение № 3306
 width= Съобщение № 4061
 width= Обявление № 2915
 width= Обявление № 3366
 width= Обявление № 3502
 width= Обявление № 3918
 width= Обявление № 4401
 width= Обявление № 4678
 width= Съобщение № 3978
 width= Съобщение № 3502
 width= Обявление № 3400
 width= Обявление № 5631
 width= Обявление № 1233
 width= Обявление № 5631
 width= Съобщение № 6460
 width= Съобщение № 6461
 width= Съобщение № 6550
 width= Съобщение № 6618
 width= Съобщение № 6610
 width= Съобщение № 6611
 width= Съобщение № 6715
 width= Обявление № 5631
 width= Съобщение № 6607
 width= Съобщение № 6084
 width= Съобщение № 6973
 width= Обявление № 6084
 width= Съобщение № 961
 width= Съобщение № 1393
 width= Съобщение № 1420
 width= Съобщение № 1665
 width= Съобщение № 1673
 width= Съобщение № 1819
 width= Съобщение № 2107
 width= Съобщение № 2108
 width= Обявление № 1858
 width= Обявление № 1857
 width= Съобщение № 2432
 width= Обявление № 2398
 width= Съобщение № 2696
 width= Съобщение № 1857
 width= Съобщение № 2290
 width= Съобщение № 2301
 width= Обявление № 1858
 width= Съобщение № 3434
 width= Обявление № 1708
 width= Съобщение № 3570
 width= Обявление № 3567
 width= Съобщение № 4072
 width= Съобщение № 4074
 width= Обявление № 4098
 width= Съобщение № 4161
 width= Съобщение № 4157
 width= Съобщение № 4257
 width= Съобщение № 4381
 width= Съобщение № 4517
 width= Съобщение № 2296
 width= Съобщение № 4667
 width= Съобщение № 4816
 width= Обявление № 4401
 width= Съобщение № 4903
 width= Обявление № 4534
 width= Съобщение № 3616
 width= Съобщение № 5432
 width= Обявление № 2213
 width= Обявление № 3485
 width= Обявление № 1707
 width= Обявление № 2915
 width= Съобщение № 5431
 width= Съобщение № 5658
 width= Съобщение № 5859
 width= Съобщение № 5986
 width= Съобщение № 1708
 width= Съобщение № 4534
 width= Съобщение № 6108
 width= Обявление № 2646
 width= Обявление № 4344
 width= Съобщение № 6662
 width= Съобщение № 6664
 width= Съобщение № 6712
 width= Съобщение № 6863
 width= Съобщение № 6916
 width= Обявление № 5520
 width= Обявление № 5517
 width= Съобщение № 1097
 width= Съобщение № 7454
 width= Обявление № 5905
 width= Обявление № 4401
 width= Обявление № 5171
 width= Съобщение № 151
 width= Съобщение № 3616
 width= Обявление № 1707
 width= Обявление № 2213
 width= Обявление № 2915
 width= Обявление № 3485
 width= Обявление № 2538
 width= Обявление № 247
 width= Обявление № 5517
 width= Съобщение № 1313
 width= Обявление № 2538
 width= Съобщение № 1526
 width= Обявление № 5520
 width= Обявление № 4344
 width= Съобщение № 1831
 width= Съобщение № 1834
 width= Съобщение № 7195
 width= Съобщение
 width= Съобщение № 1898
 width= Съобщение № 1901
 width= Съобщение № 2026
 width= Съобщение № 2122
 width= Съобщение № 2106
 width= Съобщение № 6105
 width= Съобщение № 2696
 width= Съобщение № 2026
 width= Съобщение № 2106
 width= Съобщение № 2698
 width= Съобщение № 2686
 width= Съобщение № 7195
 width= Съобщение № 3616
 width= Съобщение № 2106
 width= Съобщение № 247
 width= Обявление № 5983
 width= Съобщение № 4575
 width= Съобщение № 4582
 width= Съобщение № 4584
 width= Съобщение № 4787
 width= Съобщение № 4940
 width= Съобщение № 247
 width= Съобщение № 5033
 width= Съобщение № 5315
 width= Обявление № 3275
 width= Съобщение № 5317
 width= Съобщение № 5745
 width= Съобщение № 5844
 width= Съобщение № 5972
 width= Съобщение № 5945
 width= Обявление № 4608
 width= Обявление № 2534
 width= Обявление № 2989
 width= Обявление № 4611
 width= Съобщение № 6105
 width= Съобщение № 6155
 width= Съобщение № 3275
 width= Съобщение № 6485
 width= Съобщение № 3042
 width= Съобщение № 5905
 width= Съобщение № 2989
 width= Съобщение № 5692
 width= Съобщение № 4611
 width= Съобщение № 2534
 width= Съобщение № 6619
 width= Съобщение № 6806
 width= Съобщение № 4608
 width= Съобщение № 6813
 width= Съобщение № 6991
 width= Съобщение № 6992
 width= Обявление № 5340
 width= Обявление № 6971
 width= Съобщение № 3042
 width= Съобщение № 2915
 width= Съобщение № 4290
 width= Съобщение № 6971
 width= Съобщение № 7512
 width= Съобщение № 3275
 width= Съобщение № 6770
 width= Съобщение № 7495
 width= Обявление № 5905
 width= Съобщение № 6105
 width= Съобщение № 2989
 width= Съобщение № 8226
 width= Съобщение № 5905
 width= Съобщение № 7495
 width= Съобщение № 6770
 width= Обявление № 7473
 width= Обявление № 7252
 width= Съобщение № 8774
 width= Съобщение № 7464
 width= Съобщение № 62
 width= Съобщение № 46
 width= Съобщение № 3042
 width= Съобщение № 7252
 width= Обявление № 8580
 width= Обявление № 253
 width= Съобщение № 2026
 width= Съобщение № 2534
 width= Съобщение № 4608
 width= Съобщение № 4611
 width= Обявление № 8346
 width= Съобщение № 7495
 width= Съобщение № 6770
 width= Съобщение № 8580
 width= Съобщение № 253
 width= Съобщение № 8346
 width= Съобщение № 7252
 width= Обявление
 width= Съобщение № 26-00-104
 width= Съобщение № 26-00-104
 width= Обявление № 94-00-598
 width= Обявление № 94-00-824
 width= Съобщение № 94-00-824
 width= Съобщение № 94-00-598
 width= Обявление № 94-00-1092
 width= Обявление № 94-00-907
 width= Обявление № 94-00-1093
 width= Съобщение № 253
 width= Съобщение № 8346
 width= Съобщение № 94-00-1092
 width= Съобщение № 94-00-907
 width= Обявление № 94-00-846
 width= Съобщение № 8580
 width= Обявление № 94-00-260
 width= Съобщение № 94-00-846
 width= Обявление № 94-00-1372
 width= Обявление № 94-00-1390
 width= Съобщение № 94-00-1093
 width= Обявление № 26-00-215
 width= Обявление № 26-00-20
 width= Обявление № 10-00-298
 width= Съобщение № 94-00-824
 width= Съобщение № 94-00-1372
 width= Съобщение № 94-00-1390

Наименование Последно обновен на Брой тегления
Обявление № 94-00-2943 15.10.2021 10:26 1 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-2943"
Обявление № 94-00-977 11.10.2021 15:27 6 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-977"
Обявление № 26-00-390 05.10.2021 16:51 12 Изтегли документ с име "Обявление № 26-00-390"
Обявление № 94-00-1405 05.10.2021 12:00 11 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-1405"
Обявление № 94-00-2625 05.10.2021 10:27 11 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-2625"
Обявление № 94-00-966 29.09.2021 15:46 12 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-966"
Обявление № 94-00-981 29.09.2021 10:08 11 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-981"
Обявление № 94-00-1329 28.09.2021 14:34 11 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-1329"
Обявление № 94-00-977 24.09.2021 10:44 16 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-977"
Обявление № 94-00-379 21.09.2021 09:53 12 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-379"
Обявление № 94-00-980 20.09.2021 16:01 13 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-980"
Обявление № 94-00-2832 17.09.2021 11:30 15 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-2832"
Обявление № 94-00-1405 02.09.2021 11:47 16 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-1405"
Обявление № 26-00-356 27.08.2021 13:03 17 Изтегли документ с име "Обявление № 26-00-356"
Обявление № 94-00-379 25.08.2021 14:28 19 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-379"
Обявление № 26-00-339 25.08.2021 10:19 20 Изтегли документ с име "Обявление № 26-00-339"
Обявление № 94-00-464 24.08.2021 14:48 18 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-464"
Обявление № 94-00-981 23.08.2021 11:26 16 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-981"
Обявление № 94-00-3096 17.08.2021 11:02 27 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-3096"
Обявление № 94-00-1175 09.08.2021 15:05 19 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-1175"
Обявление № 94-00-464 02.08.2021 09:49 20 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-464"
Обявление № 94-00-89 28.07.2021 15:27 20 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-89"
Обявление № 94-00-523 27.07.2021 11:01 26 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-523"
Обявление № 94-00-981 26.07.2021 09:50 25 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-981"
Обявление № 94-00-1329 26.07.2021 09:44 25 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-1329"
Обявление № 94-00-966 12.07.2021 14:54 33 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-966"
Обявление № 94-00-980 07.07.2021 09:27 32 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-980"
Обявление № 94-00-89 30.06.2021 11:32 31 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-89"
Обявление № 94-00-336 28.06.2021 14:24 32 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-336"
Обявление № 94-00-464 21.06.2021 15:32 41 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-464"
Съобщение № 94-00-1068 14.06.2021 13:56 43 Изтегли документ с име "Съобщение № 94-00-1068"
Обявление № 94-00-1175 14.06.2021 09:03 37 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-1175"
Обявление № 26-00-202 28.05.2021 15:53 47 Изтегли документ с име "Обявление № 26-00-202"
Обявление № 26-00-202 14.05.2021 08:30 61 Изтегли документ с име "Обявление № 26-00-202"
Обявление № 94-00-812 10.05.2021 15:05 72 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-812"
Обявление № 26-00-202 28.04.2021 10:55 69 Изтегли документ с име "Обявление № 26-00-202"
Съобщение № 94-00-336 19.04.2021 11:37 76 Изтегли документ с име "Съобщение № 94-00-336"
Съобщение № 94-00-523 19.04.2021 11:37 88 Изтегли документ с име "Съобщение № 94-00-523"
Съобщение № 26-00-60 19.04.2021 09:41 77 Изтегли документ с име "Съобщение № 26-00-60"
Съобщение от 13.04.2021 г. 13.04.2021 16:41 71 Изтегли документ с име "Съобщение от 13.04.2021 г."
Съобщения относно поставяне на 15 броя преместваеми обекти „Кафе-автомат” 07.04.2021 14:13 82 Изтегли документ с име "Съобщения относно поставяне на 15 броя преместваеми обекти „Кафе-автомат”"
Съобщение от 25.03.2021 г. 25.03.2021 09:35 89 Изтегли документ с име "Съобщение от 25.03.2021 г."
Обявление № 94-00-523 15.03.2021 16:05 97 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-523"
Обявление № 94-00-336 15.03.2021 16:05 105 Изтегли документ с име "Обявление № 94-00-336"
Съобщение от 15.03.2021 г. 15.03.2021 11:46 106 Изтегли документ с име "Съобщение от 15.03.2021 г."
Съобщение № 94-00-2920 05.03.2021 11:19 103 Изтегли документ с име "Съобщение № 94-00-2920"
СЪОБЩЕНИЕ от 24.02.2021 г. 24.02.2021 08:45 99 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ от 24.02.2021 г."
Съобщение № 94-00-2828 16.02.2021 10:43 100 Изтегли документ с име "Съобщение № 94-00-2828"
Съобщение № 26-00-60 15.02.2021 11:17 102 Изтегли документ с име "Съобщение № 26-00-60"
Съобщение от 15.02.2021 год. 15.02.2021 10:35 102 Изтегли документ с име "Съобщение от 15.02.2021 год."
Съобщение № 94-00-2943 05.02.2021 11:12 115 Изтегли документ с име "Съобщение № 94-00-2943"
Съобщение № 94-00-2699 02.02.2021 10:19 134 Изтегли документ с име "Съобщение № 94-00-2699"
Съобщение № 94-00-2587 28.01.2021 08:55 131 Изтегли документ с име "Съобщение № 94-00-2587"
Съобщение № 94-00-2828 27.01.2021 14:58 125 Изтегли документ с име "Съобщение № 94-00-2828"
Обявление № 26-00-60 26.01.2021 10:16 136 Изтегли документ с име "Обявление № 26-00-60"