Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

Публични регистри

 1. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2014 г.
 2. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2015 г.
 3. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2016 г.
 4. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2017 г.
 5. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2018 г.
 6. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост (на основание чл.41, ал.4 от ЗОС) за 2019 г.
 7. Публичен регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „б” на ЗВ.
 8. Информационен регистър за хода на изпълнение на Национална програма за саниране на многофамилни жилищни сгради в Община Твърдица.
 9. Регистър на училищата в Община Твърдица.
 10. Регистър на детските градини в Община Твърдица.
 11. Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз в Община Твърдица.
 12. Регистър на площадките за предаване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и метал на територията на Oбщина Твърдица.
 1. Регистър на лицата притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на страната.
 2. Регистър на ПУП 2017 г.
 3. Регистър на ПУП 2018 г.
 4. Регистър на ПУП 2019 г.
 5. Регистър на ПУП 2020 г.
 6. Регистър на издадени разрешения за строеж 2017 г.
 7. Регистър на издадени разрешения за строеж 2018 г.
 8. Регистър на издадени разрешения за строеж 2019 г.
 9. Регистър на издадени разрешения за строеж 2020 г.
 10. Регистър на издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация 2017 г.
 11. Регистър на издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация 2018 г.
 12. Регистър на издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация 2019 г.
 13. Регистър на издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация 2020 г.
 14. Регистър на техническите паспорти за 2017 г.
 15. Регистър на техническите паспорти за 2018 г.
 16. Регистър на техническите паспорти за 2019 г.
 17. Регистър на техническите паспорти за 2020 г.

Потърсете в сайта

Разплащане на местни данъци и такси