Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
10% Complete (success)
Не мога да преценя :
10% Complete (success)

Транспортна система

Дата на публикуване: 15.10.2019 14:44
Пътна мрежа - обща дължина 231 км, от които ІІІ клас - 6 км, ІV клас - 101.60 км. Обслужващи пътища - 123.40 км.
Железопътна мрежа - 25 км.
 
 

  1. Транспортна система - Текуща страница
  2. Водоснабдяване
  3. Съобщения
  4. Електроснабдяване
  5. Населени места