Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
66% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
16% Complete (success)
Не мога да преценя :
18% Complete (success)

Отчет по изпълнението на бюджета по тримесечия

Дата на публикуване: 14.06.2021 11:15

Наименование Последно обновен на Брой тегления
IB3_2022_1_7004_KSF 11.05.2022 08:34 3 Изтегли документ с име "IB3_2022_1_7004_KSF"
IB3_2022_1_7004_K33 11.05.2022 08:34 3 Изтегли документ с име "IB3_2022_1_7004_K33"
IB3_2022_1_7004_RA 11.05.2022 08:34 3 Изтегли документ с име "IB3_2022_1_7004_RA"
IB3_2022_1_7004_DES 11.05.2022 08:34 3 Изтегли документ с име "IB3_2022_1_7004_DES"
B3_2022_1_7004 11.05.2022 08:34 3 Изтегли документ с име "B3_2022_1_7004"
IB1_2022_2_7004_KSF 01.04.2022 08:28 27 Изтегли документ с име "IB1_2022_2_7004_KSF"
IB1_2022_2_7004_RA 01.04.2022 08:28 25 Изтегли документ с име "IB1_2022_2_7004_RA"
B1_2022_2_7004 01.04.2022 08:28 25 Изтегли документ с име "B1_2022_2_7004"
IB1_2022_2_7004_K33 01.04.2022 08:28 24 Изтегли документ с име "IB1_2022_2_7004_K33"
IB1_2022_1_7004_K33 07.03.2022 14:50 30 Изтегли документ с име "IB1_2022_1_7004_K33"
IB1_2022_1_7004_RA 07.03.2022 14:50 31 Изтегли документ с име "IB1_2022_1_7004_RA"
B1_2022_1_7004 07.03.2022 14:50 35 Изтегли документ с име "B1_2022_1_7004"
IB1_2022_1_7004_KSF 07.03.2022 14:50 35 Изтегли документ с име "IB1_2022_1_7004_KSF"