Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:

Одобрявам текста и музиката :
63% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
18% Complete (success)
Не мога да преценя :
19% Complete (success)

Проекти на нормативни актове

Дата на публикуване: 01.06.2021 11:20

Наименование Последно обновен на Брой тегления
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Твърдица 19.09.2023 10:20 1 Изтегли документ с име "Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Твърдица"
Проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град и община Твърдица 04.04.2023 15:29 68 Изтегли документ с име "Проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град и община Твърдица"
Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Твърдица 24.02.2023 15:11 88 Изтегли документ с име "Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Твърдица"
Проект на Наредба за организацията и управлението на общинските пазари и площадки за търговия на открито в Община Твърдица 20.02.2023 14:51 83 Изтегли документ с име "Проект на Наредба за организацията и управлението на общинските пазари и площадки за търговия на открито в Община Твърдица"
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Твърдица 20.02.2023 14:51 86 Изтегли документ с име "Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Твърдица"
Проект за изменение на Наредба за базисни наемни цени за общински имоти 02.02.2023 09:17 93 Изтегли документ с име "Проект за изменение на Наредба за базисни наемни цени за общински имоти"
Проект на Наредба за дейността на клубовете за пенсионери 02.02.2023 09:17 108 Изтегли документ с име "Проект на Наредба за дейността на клубовете за пенсионери"
Проект на План за интегрирано развитие на Община Твърдица за периода 2021-2027 г. 01.06.2021 16:22 1212 Изтегли документ с име "Проект на План за интегрирано развитие на Община Твърдица за периода 2021-2027 г."

Потърсете в сайта

Полезни връзки

Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Джулай морнинг – Твърдица и църквата 2023 ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“ Проект BG05SFPR002-2.001-0113 „ Грижа в дома - община Твърдица“ Проект № BGLD-2.003-0006 Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Твърдица Окончателен проект на общ устройствен план на Община Твърдица Проект: „Ремонт на сградата на “Средно училище “Неофит Рилски”, гр. Твърдица” Проект „Патронажна грижа + в община Твърдица” Проект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица” Проекти на нормативни актове Вестник "Твърдишки глас" Туризъм в Твърдица Ограничителни мерки на ЕС Технопарк Твърдица За младежите Представяме Ви Инвестиционни намерения - имоти Детска градина "Щастливо детство" гр. Твърдица

Разплащане на местни данъци и такси