Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
10% Complete (success)
Не мога да преценя :
10% Complete (success)

Съобщения

Дата на публикуване: 15.10.2019 14:46

На територията на общината са изградени шест аналогови АТЦ в селищата Твърдица, Шивачево, Сборище, Боров дол, Бяла паланка и Червенаково. Дължината на съобщителните линии е 133 км. Монтираният капацитет е 5000 броя, а действащият - 3623 броя при обща телефонна плътност 24%. ТВД и РС “Български пощи” извършват всички вътрешни и международни пощенски, телеграфни, телефонни услуги за всички селища от общината плюс факсуслуги за Твърдица.

Радио-телекомуникационните компании “Мобиком”, “Мобилтел” и "Глобул" покриват територията на общината с мобилна телефонна връзка.