Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:

Одобрявам текста и музиката :
58% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
21% Complete (success)
Не мога да преценя :
21% Complete (success)

Вестник "Твърдишки глас"

Дата на публикуване: 16.10.2019 16:11














Наименование Последно обновен на Брой тегления
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 6, юни 2024 г. 04.07.2024 14:50 60 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 6, юни 2024 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 5, май 2024 г. 19.06.2024 09:49 109 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 5, май 2024 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 3-4, април 2024 г. 19.06.2024 09:48 84 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 3-4, април 2024 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 1-2, февруари 2024 г. 14.03.2024 15:14 556 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 1-2, февруари 2024 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 12, декември 2023 г. 05.01.2024 09:01 520 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 12, декември 2023 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 11, ноември 2023 г. 01.12.2023 14:58 585 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 11, ноември 2023 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 10, октомври 2023 г. 01.12.2023 14:57 488 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 10, октомври 2023 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 9, септември 2023 г. 06.10.2023 08:13 795 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 9, септември 2023 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 7-8, август 2023 г. 06.10.2023 08:12 580 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 7-8, август 2023 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 6, юни 2023 г. 06.07.2023 11:25 1250 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 6, юни 2023 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 5, май 2023 г. 13.06.2023 13:07 808 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 5, май 2023 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 4, април 2023 г. 28.04.2023 08:15 1063 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 4, април 2023 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 3, март 2023 г. 23.03.2023 16:26 1364 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 3, март 2023 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 1-2, февруари 2023 г. 17.02.2023 15:28 1419 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 1-2, февруари 2023 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 12, декември 2022 г. 06.01.2023 10:09 1706 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 12, декември 2022 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 11, ноември 2022 г. 07.12.2022 13:52 1906 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 11, ноември 2022 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 10, октомври 2022 г. 04.11.2022 08:12 1758 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 10, октомври 2022 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 8-9, септември 2022 г. 06.10.2022 12:19 1783 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 8-9, септември 2022 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 7, юли 2022 г. 29.07.2022 08:58 1889 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 7, юли 2022 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 6, юни 2022 г. 01.07.2022 13:24 2347 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 6, юни 2022 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 5, май 2022 г. 02.06.2022 16:42 2263 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 5, май 2022 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 4, април 2022 г. 04.05.2022 14:23 2638 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 4, април 2022 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 3, март 2022 г. 30.03.2022 14:02 2982 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 3, март 2022 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 2, февруари 2022 г. 15.03.2022 09:20 3282 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 2, февруари 2022 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 1, януари 2022 г. 02.02.2022 15:11 3516 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 1, януари 2022 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 10, декември 2021 г. 19.01.2022 10:01 3971 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 10, декември 2021 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 6, юли 2021 г. 04.11.2021 10:46 4540 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 6, юли 2021 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 9, октомври 2021 г. 03.11.2021 09:32 4322 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 9, октомври 2021 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 8, септември 2021 г. 20.09.2021 14:37 5084 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 8, септември 2021 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 7, август 2021 г. 16.08.2021 11:43 5147 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 7, август 2021 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 5, юни 2021 г. 18.06.2021 09:07 6199 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 5, юни 2021 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 4, май 2021 г. 18.05.2021 11:15 6692 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 4, май 2021 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 3, март 2021 г. 05.04.2021 10:45 6175 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 3, март 2021 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 2, февруари 2021 г. 01.03.2021 14:10 6757 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 2, февруари 2021 г."
Вестник „Твърдишки глас”, бр. 1, януари 2021 г. 01.03.2021 14:09 6701 Изтегли документ с име "Вестник „Твърдишки глас”, бр. 1, януари 2021 г."

Потърсете в сайта

Полезни връзки

Проекти по Национален план за възстановяване и устойчивост Проект BG05SFPR002-2.003-0096 „Бъдеще за децата на община Твърдица” Джулай морнинг – Твърдица и църквата 2023 ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“ Проект BG05SFPR002-2.001-0113 „ Грижа в дома - община Твърдица“ Проект № BGLD-2.003-0006 Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Твърдица Окончателен проект на общ устройствен план на Община Твърдица Проект: „Ремонт на сградата на “Средно училище “Неофит Рилски”, гр. Твърдица” Проект „Патронажна грижа + в община Твърдица” Проект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица” Проекти на нормативни актове Вестник "Твърдишки глас" Туризъм в Твърдица Ограничителни мерки на ЕС Технопарк Твърдица За младежите Представяме Ви Инвестиционни намерения - имоти Детска градина "Щастливо детство" гр. Твърдица

Разплащане на местни данъци и такси