Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)

Релеф

Дата на публикуване: 15.10.2019 14:35

Релефът в по-голямата си част е планински и полупланински, включващ и прилежащите котловини – Твърдишка (250 м надморска височина) и Шивачевска (200 м надморска височина). Северната граница минава по билото на Стара планина. Най – висок връх в този район е „Чумерна” (1536 м), който запазва първенството си на изток в Балкана до Черно море.

През тази част на общината преминава и Националната екопътека връх Ком – нос Емине, както и off Road рали “Трофи” за високопроходими машини.