Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
10% Complete (success)
Не мога да преценя :
10% Complete (success)

Антикорупция

Дата на публикуване: 29.10.2019 15:47
Ако Ви станат известни факти и обстоятелства, свързани с поставянето на частен интерес на държавен служител, който може да включва личен за него интерес, или интереси на свързани с него лица, ако откриете проблеми в поведението на държавен служител в Общинска администрация - Твърдица относими към съмнения от Ваша страна за корупция, имате основание да подадете сигнал до нас, за да извършим проверка.
От нас можете да очаквате коректност, ако взаимоотношенията ни са в рамките на изискванията на закона, а именно:
  1. Съгласно чл.108, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал.
  2. Ако изберете да подадете своя сигнал по един от регламентираните от закона начини, трябва да знаете, че съгласно чл.111, ал.4 от Административно-процесуалния кодекс :
-не се образува производство за извършени нарушения преди повече от две години
-желателно е да оставите достатъчно данни за индикация и обратна връзка с Вас като:Трите имена или ЕГН; Точен адрес; Телефон Получените сигнали, предложения се обработват от специална Комисия за борба с корупцията.
Връзката с Комисията, работеща по въпросите за борба с корупцията, сигналите и предложенията на гражданите и организациите за подобряване работата на Общинска администрация - Твърдица, може да осъществите чрез:
-Горещ телефон за сигнали : тел.: 0454/4-22-21
-Пощенски адрес: Твърдица 8890, пл. „Свобода” №1
-Заявка за лична среща с ръководните служители в обявените приемни дни;
-web: Комисия по превенция и противодействие на корупциятa създадена с Решение № 61 на МС от 2.02.2006 г.