Предстоящи събития

Анкета

Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Одобрявам текста и музиката :
85 % Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
8 % Complete (success)
Не мога да преценя :
8 % Complete (success)

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

Връзки:


Електронните административни услуги, които Общинска администрация Твърдица предоставя във връзка с Изборите за народни представители на 4 април 2021 г., могат да бъдат заявени чрез Портала за електронни административни услуги на Община Твърдица или чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление”.

 

Електронни административни услуги (ЕАУ), които можете да заявите през портала на Община Твърдица:

Подаване на електронни заявления за Избори за народни представители на 4 април 2021 г.
Услуга
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)
Заявление за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.(по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)
Завление - Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.(по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците)

 

Електронни административни услуги (ЕАУ), които можете да заявите през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление”:

Административни услуги „Избори 2021”
Номер Услуга
Услуга 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
Услуга 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци
Услуга 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Услуга 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)
Услуга 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)
Услуга 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Услуга 910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Наименование Брой тегления
Заповед за определяне на избирателни секции за гласуване на хора с увреждания и трудно подвижни хора 29 Изтегли
Съобщение на Пресцентъра на МВР 27 Изтегли
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 37 Изтегли
Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 4 април 2021 година 60 Изтегли
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. 70 Изтегли
Консултации с парламентарно представените партии и коалиции 51 Изтегли
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. 47 Изтегли
Заповед за образуване на избирателни секции за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. 87 Изтегли

Потърсете в сайта

Разплащане на местни данъци и такси