Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)

Новини
21.09.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-379 гр.Твърдица, 21.09.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ ХVI, УПИ ХVII общ, УПИ ХVIII общ, кв.31а по действащия Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр.Твърдица, кв. „Козарево“, одобрен със Заповед № 234 от 03.11.1988г. Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая №21, ет....

20.09.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-980 гр.Твърдица, 20.09.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ ІІ - 192, кв.14 по действащия подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на с. Оризари, общ.Твърдица, обл.Сливен, одобрен със заповед № 326 / 25.05.1984 г. в част План за регулация. Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в...


17.09.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-2832 гр.Твърдица, 17.09.2021 г.   Община Твърдица на основание чл.124а, ал.2 чл.124 б, ал.2,4 от ЗУТ  съобщава, че е издадена Заповед № 466/16.09.2021 г., с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ XI 64 и УПИ XIII 64, кв.82 по действащия подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на гр. Шивачево, общ.Твърдица,  обл.Сливен, одобрен със заповед № 312  / 12.05.1987 г. ...