Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
74% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
13% Complete (success)

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост

Дата на публикуване: 26.08.2021 17:08

Наименование Последно обновен на Брой тегления
Документация за участие 26.08.2021 17:08 44 Изтегли документ с име "Документация за участие"