Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
10% Complete (success)
Не мога да преценя :
10% Complete (success)

ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Дата на публикуване: 30.07.2021 09:18

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Последните няколко дни бяхме свидетели на ужасяващо бедствие. Огромният пожар, който се разпростря  на над 500 декара борови  гори. Нашият любим балкан се превърна в арена на една неравностойна „битка”. В изпитание за смелостта и всеотдайността  на всички, които участваха в потушаване на пожара. Над 150 човека представители на   Общинска горскостопанска единица – Твърдица, Югоизточно държавно горско стопанство с представители от гр. Твърдица, Сливен, Нова Загора, Гурково,  Котел, пожарникарите от пожарните команди в Твърдица и региона,  РУ „Полиция” – гр. Твърдица, тежка 75 тонна  техника на ТЕЦ „Марица изток”, Военно  въздушни сили на РБ с пожарен Кугър, лично на г-н Денчо Чомаков – началник РСПБЗН - Твърдица /който през цялото време бе в машината и даваше наставления как да се води пожарогасенето/ както  и  над 40 представители /мъже и жени/ на родната ни  армия, доброволните формирования към община Твърдица, доброволци от града, които претърпяха и  лични  материални щети – като  г-н Руснаков, чиято кола се обърна и само късмета бе  причината  да не се стигне до по сериозен инцидент / приемете нашите благодарности господин Руснаков и готовността ни  да Ви  подкрепим съобразно Вашите нужди/, лично  Областния управител г-н Афузов, който бе  неотлъчно на мястото,  гражданска отбрана, дарителите които осигуриха храна и най вече вода за всички, които бяха на огнената линия по десетки часове без прекъсване. Всички заедно в един екип, в една битка със стихията. Това бе организация, която бе създадена в движение само за няколко часа, защото разпространението на огъня бе с невиждана скорост, превръщайки се бързо с помощта на вятъра от низов във върхов. Единствено невероятната вола на всички проявена пряко човешките сили, въпреки многочасовата умора, както и  единството, което проявиха екипите, подкрепата, дисциплината и отговорността на всеки за  своето поведение в рамките на общия екип и общата цел,  изпълнението на поставените от  кризисния щаб задачи бързо и  точно, позволиха да бъде овладяно бедствието. 

Искам да изкажа от името на всички Вас жителите на град и община Твърдица, които станахте преки свидетели на тези  нечовешки  усилия  общата ни голяма „БЛАГОДАРНОСТ”. РЕСПЕКТ  ГЕРОИ. Вашите усилия и самоотверженост предотвратиха беда с непредвидими последствия за града и общината ни.

Утихват страстите и  емоциите след овладяването на положението и  идва времето на анализите и равносметката. На  забелязаните пропуски, защото винаги  има и  такива. Необяснимо за всички  участници  бе  пасивното поведение в града, липсата на мнозинство  от доброволци. Възниква и  най  важния въпрос. Причината за възникване на пожара. И макар да  не е  от такава  важност умишлено ли  е предизвикан той или поради небрежност, за  точния  анализ и планирането на действия, които целят недопускане на такива бедствия е  нужно да се изследва и  този въпрос.  Отговорните институции са сезирани  и ще извършат пълно разследване на причините. Но ние се обръщаме към Вас с молба всеки , който има някакви данни  за възникването на пожара, причини, причинители, небрежни действия да се свърже с общинска  администрация на телефон 045442311  или да дойде лично в Общинска  администрация Твърдица. Анонимността  му  е  гарантирана.

 

С уважение към всички и РЕСПЕКТ към героите.

     

Ваш:                      
Атанас Атанасов
Кмет на община Твърдица