Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
10% Complete (success)
Не мога да преценя :
10% Complete (success)

Извънредна ситуация в Община Твърдица

Дата на публикуване: 27.07.2021 20:31

Във връзка с извънредната ситуация Община Твърдица уведомява жителите на града да проявяват бдителност и да не оставят прозорците отворени през нощта поради опасност от обгазяване.

Община Твърдица призовава всички свободни граждани, които имат възможност и желание да се включат в гасенето на възникналия пожар.

Сбор 06.30 часа пред сградата на община Твърдица с подходящ инвентар. /Лопати, тупалки/