Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Минерални ресурси

Значими полезни изкопаеми за икономиката на общината са черните каменни въглища. Структурната реформа във въгледобива наложи ограничаването на добива, като неефективните рудници бяха ликвидирани. От нерудните по-съществено значение имат скално – облицовъчни материали, подходящи за плочи, бордюри, павета и находищата на глини, пясъци, чакъли. Има запаси на диорит, доломит за огнеопорна суровина и нефтошисти.

Потърсете в сайта
Местни избори 2019
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси