Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Контакти

8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1

Кмет 0454/42220; 42311;
Заместник-кмет 0454/42310; 42900;
Секретар 0454/42221;
факс 0454/44049;
ОЦУИГ 0454/44113;
e-mail: obshtina@tvarditsa.bg;


Председател на Общински съвет:045119856
e-mail: obsavet@tvarditsa.bg;


телефони на кметове на кметства:

Шивачево
- 04593/2211
Сборище - 04595/2211
Оризари - 0454/42145
Боров дол - 04597/2211
Бяла паланка - 04592/2513
Жълт бряг - 04597/2311
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740

Заглавие:
Съобщение:
Име:
Електронна поща:
Тип:
Проверка срещу ботове:
Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси