Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Профил на купувача - след 12.06.2013 (Включително)

„Извършване на ремонтни дейности в сграда № 3 на ДГ „Щастливо детство”, находяща се в гр. Твърдица, ул. „Нов живот“ № 13“
09.06.2020
Дата на публикуване: 09.06.2020 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 9099369 Електронна преписка на поръчката

Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Твърдица за срок от 12 (дванадесет) календарни месеца
17.03.2020
Дата на публикуване: 17.03.2020 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2020-0001 Електронна преписка на поръчката

„Ремонт на тротоарни настилки в гр. Твърдица”
20.09.2019
Дата на публикуване: 20.09.2019 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 9092694 Електронна преписка на поръчката

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през 2019-2020 г. в община Твърдица”
18.09.2019
Дата на публикуване: 18.09.2019 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 9092635 Електронна преписка на поръчката

„Осъществяване на строителен надзор на обект "Ремонт на сградата на Средно училище "Неофит Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица”
04.09.2019
Дата на публикуване: 04.09.2019 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2019-0007 Електронна преписка на поръчката

„Ремонт на сградата на Средно общообразователно училище "Неофит Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица”
29.08.2019
Дата на публикуване: 29.08.2019 г. Уникален номер в регистъра на АОП: 00057-2019-0006 Електронна преписка на поръчката

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси