Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
74% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
13% Complete (success)
Не мога да преценя :
13% Complete (success)

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

Дата на публикуване: 31.08.2021 09:48

Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:

 

За отдаване под наем на имоти общинска собственост:

 

гр. Твърдица

 1. Общински имот № 72165.182.15 с площ 1213 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 24.26 лв.
 2. Общински имот № 72165.181.6 с площ 842 кв.м., трайно предназначение на
територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 16.84 лв.
 1. Общински имот № 72165.181.5 с площ 1257 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 25.14 лв.
 2. Общински имот № 72165.181.4 с площ 276 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 3.31 лв.
 3. Общински имот № 72165.181.2 с площ 439 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 5.27 лв.
 4. Общински имот № 72165.181.1 с площ 554 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 6.69 лв.
 5. Общински имот № 72165.180.4 с площ 228 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 2.74 лв.
 6. Общински имот № 72165.182.17 с площ 870 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 17.40 лв.
 7. Общински имот № 72165.182.18 с площ 221 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 2.65 лв.
 8. Общински имот № 72165.185.9 с площ 330 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Блягорница”, начална годишна наемна цена 3.96 лв.
 9. Общински имот № 72165.183.15 с площ 401 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Блягорница”, начална годишна наемна цена 4.81 лв.
 10. Общински имот № 72165.182.6 с площ 696 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 8.35 лв.
 11. Общински имот № 72165.180.720 с площ 742 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 8.90 лв.
 12. Общински имот № 72165.180.583 с площ 1997 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 23.96 лв.
 13. Общински имот № 72165.179.30 с площ 223 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 2.68 лв.
 14. Общински имот № 72165.179.25 с площ 532 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 6.38 лв.
 15. Общински имот № 72165.179.24 с площ 296 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 3.55 лв.
 16. Общински имот № 72165.179.22 с площ 1436 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 28.72 лв.
 17. Общински имот № 72165.179.11 с площ 664 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 7.97 лв.
 18. Общински имот № 72165.179.6 с площ 99 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 1.19 лв.
 19. Общински имот № 72165.179.2 с площ 829 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 9.95 лв.
 20. Общински имот № 72165.179.1 с площ 685 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 13.70 лв.
 21. Общински имот № 72165.178.18 с площ 1794 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 25.12 лв.
 22. Общински имот № 72165.178.19 с площ 405 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – широколистна гора, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 4.86 лв.
 23. Общински имот № 72165.178.7 с площ 626 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 8.76 лв.
 24. Общински имот № 72165.178.8 с площ 342 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 4.79 лв.
 25. Общински имот № 72165.178.12 с площ 2808 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 33.70 лв.
 26. Общински имот № 72165.177.24 с площ 2362 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 28.34 лв.
 27. Общински имот № 72165.177.27 с площ 2580 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 51.60 лв.
 28. Общински имот № 72165.173.38 с площ 1087 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 13.04 лв.
 29. Общински имот № 72165.173.32 с площ 990 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 19.80 лв.
 30. Общински имот № 72165.173.31 с площ 1761 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 21.13 лв.
 31. Общински имот № 72165.177.18 с площ 974 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 13.64 лв.
 32. Общински имот № 72165.177.15 с площ 636 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 12.72 лв.
 33. Общински имот № 72165.177.13 с площ 420 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 5.04 лв.
 34. Общински имот № 72165.177.9 с площ 341 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 4.09 лв.
 35. Общински имот № 72165.177.6 с площ 199 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Кузмански трап”, начална годишна наемна цена 2.39 лв.
 36. Общински имот № 72165.175.1 с площ 524 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 10.48 лв.
 37. Общински имот № 72165.174.6 с площ 1224 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 24.48 лв.
 38. Общински имот № 72165.174.12 с площ 2467 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 29.60 лв.
 39. Общински имот № 72165.174.22 с площ 645 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 9.03 лв.
 40. Общински имот № 72165.174.25 с площ 727 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 10.18 лв.
 41. Общински имот № 72165.174.26 с площ 337 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 4.72 лв.
 42. Общински имот № 72165.174.21 с площ 590 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 7.08 лв.
 43. Общински имот № 72165.174.15 с площ 379 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 4.55 лв.
 44. Общински имот № 72165.174.8 с площ 185 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 2.22 лв.
 45. Общински имот № 72165.174.7 с площ 1238 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 24.76 лв.
 46. Общински имот № 72165.174.15 с площ 379 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 4.55 лв.
 47. Общински имот № 72165.174.17 с площ 645 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 12.90 лв.
 48. Общински имот № 72165.173.12 с площ 432 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 8.64 лв.
 49. Общински имот № 72165.173.13 с площ 457 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 9.14 лв.
 50. Общински имот № 72165.173.14 с площ 432 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 8.64 лв.
 51. Общински имот № 72165.173.15 с площ 676 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 13.52 лв.
 52. Общински имот № 72165.173.16 с площ 886 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 17.72 лв.
 53. Общински имот № 72165.173.18 с площ 696 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 13.92 лв.
 54. Общински имот № 72165.173.25 с площ 519 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 10.38 лв.
 55. Общински имот № 72165.173.24 с площ 208 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 2.50 лв.
 56. Общински имот № 72165.172.2 с площ 1362 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 16.34 лв.
 57. Общински имот № 72165.170.39 с площ 846 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 11.84 лв.
 58. Общински имот № 72165.170.42 с площ 2410 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 48.20 лв.
 59. Общински имот № 72165.170.40 с площ 1000 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 14.00 лв.
 60. Общински имот № 72165.170.31 с площ 800 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 16.00 лв.
 61. Общински имот № 72165.170.27 с площ 710 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 9.94 лв.
 62. Общински имот № 72165.170.26 с площ 523 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 10.46 лв.
 63. Общински имот № 72165.170.25 с площ 498 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 9.96 лв.
 64. Общински имот № 72165.170.24 с площ 517 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 7.24 лв.
 65. Общински имот № 72165.170.20 с площ 645 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 12.90 лв.
 66. Общински имот № 72165.170.21 с площ 577 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 11.54 лв.
 67. Общински имот № 72165.170.16 с площ 491 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 9.82 лв.
 68. Общински имот № 72165.170.15 с площ 407 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 8.14 лв.
 69. Общински имот № 72165.170.14 с площ 475 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 9.50 лв.
 70. Общински имот № 72165.171.10 с площ 500 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 10.00 лв.
 71. Общински имот № 72165.171.4 с площ 776 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 10.86 лв.
 72. Общински имот № 72165.170.1 с площ 651 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 9.11 лв.
 73. Общински имот № 72165.170.6 с площ 1527 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 21.38 лв.
 74. Общински имот № 72165.170.10 с площ 617 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 8.64 лв.
 75. Общински имот № 72165.170.11 с площ 2324 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 32.54 лв.
 76. Общински имот № 72165.170.13 с площ 1086 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Братоев дол”, начална годишна наемна цена 21.72 лв.
 77. Общински имот № 72165.168.26 с площ 147 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 2.06 лв.
 78. Общински имот № 72165.168.23 с площ 406 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 5.68 лв.
 79. Общински имот № 72165.168.22 с площ 526 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 7.36 лв.
 80. Общински имот № 72165.168.21 с площ 432 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 6.05 лв.
 81. Общински имот № 72165.168.11 с площ 487 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 6.82 лв.
 82. Общински имот № 72165.168.10 с площ 419 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 8.38 лв.
 83. Общински имот № 72165.168.9 с площ 732 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 14.64 лв.
 84. Общински имот № 72165.168.8 с площ 756 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 15.12 лв.
 85. Общински имот № 72165.168.6 с площ 495 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 6.93 лв.
 86. Общински имот № 72165.168.1 с площ 912 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 18.24 лв.
 87. Общински имот № 72165.168.27 с площ 301 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 6.02 лв.
 88. Общински имот № 72165.168.17 с площ 747 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 14.94 лв.
 89. Общински имот № 72165.169.12 с площ 868 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 10.42 лв.
 90. Общински имот № 72165.169.25 с площ 417 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 8.34 лв.
 91. Общински имот № 72165.169.24 с площ 350 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 7.00 лв.
 92. Общински имот № 72165.169.13 с площ 532 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 10.64 лв.
 93. Общински имот № 72165.169.14 с площ 516 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 10.32 лв.
 94. Общински имот № 72165.169.9 с площ 834 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 10.01 лв.
 95. Общински имот № 72165.169.11 с площ 494 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 9.88 лв.
 96. Общински имот № 72165.169.10 с площ 488 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 6.83 лв.
 97. Общински имот № 72165.169.6 с площ 331 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 6.62 лв.
 98. Общински имот № 72165.169.5 с площ 461 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 9.22 лв.
 99. Общински имот № 72165.169.18 с площ 476 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 5.71 лв.
 100. Общински имот № 72165.166.36 с площ 1083 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 13.00 лв.
 101. Общински имот № 72165.166.34 с площ 657 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - лозе, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 13.14 лв.
 102. Общински имот № 72165.166.2 с площ 398 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 4.78 лв.
 103. Общински имот № 72165.166.14 с площ 356 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 4.27 лв.
 104. Общински имот № 72165.166.10 с площ 99 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – гори и храсти в земеделска земя, шеста категория, местност „Чучура”, начална годишна наемна цена 1.19 лв.
 105. Общински имот № 72165.186.2 с площ 857 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Блягорница”, начална годишна наемна цена 13.71 лв.
 106. Общински имот № 72165.186.20 с площ 9582 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Блягорница”, начална годишна наемна цена 134.15 лв.
 107. Общински имот № 72165.186.189 с площ 1674 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Блягорница”, начална годишна наемна цена 23.44 лв.
 108. Общински имот № 72165.186.197 с площ 855 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Блягорница”, начална годишна наемна цена 11.97 лв.
 109. Общинско помещение № 5 с площ 15 кв.м., част от сграда с идентификатор № 72165.506.1170.1, функционално предназначение – сграда за търговия, начална месечна наемна цена 21.00 лв. /без ДДС/.
 110. Общински терен № 1 с площ 6 кв.м. в тротоарно пространство по улица „Княз Борис I” гр. Твърдица, начална месечна наемна цена 4.20 лв. (без ДДС).
 111. Общински терен № 2 с площ 6 кв.м. в тротоарно пространство по улица „Княз Борис I” гр. Твърдица, начална месечна наемна цена 4.20 лв. (без ДДС).
 112. Общински терен № 3 с площ 6 кв.м. в тротоарно пространство по улица „Княз Борис I” гр. Твърдица, начална месечна наемна цена 4.20 лв. (без ДДС).
 113. Общински терен с площ 1 кв.м. за поставяне на вендинг автомат, находящ се в имот № 72165.506.1905, начална месечна наемна цена 15.00 лв. (без ДДС).
 114. Общински терен № 1 с площ 1 кв.м. за поставяне на вендинг автомат, находящ се в имот № 72165.503.161, начална месечна наемна цена 20.00 лв. (без ДДС).
 115. Общински терен № 2 с площ 1 кв.м. за поставяне на вендинг автомат, находящ се в имот № 72165.503.161, начална месечна наемна цена 20.00 лв. (без ДДС).
 116. Общински терен № 1 с площ 1 кв.м. за поставяне на вендинг автомат, находящ се на ул. Княз Борис I в имот № 72165.503.1705, начална месечна наемна цена 20.00 лв. (без ДДС).
 117. Общински терен № 2 с площ 1 кв.м. за поставяне на вендинг автомат, находящ се на ул. Княз Борис I в имот № 72165.503.1705, начална месечна наемна цена 20.00 лв. (без ДДС).
 118. Общински терен с площ 2 кв.м. за поставяне на вендинг автомат, находящ се в имот № 72165.504.1730, начална месечна наемна цена 30.00 лв. (без ДДС).
 119. Общински терен с площ 1 кв.м. за поставяне на вендинг автомат, находящ се в имот № 72165.506.1170, начална месечна наемна цена 15.00 лв. (без ДДС).

 

гр. Шивачево

 1. Общински терени № 1 и № 2 с обща площ 24 кв.м. в тротоарно пространство по улица „Ленин” с о.т. 153 и о.т. 129 гр. Шивачево, начална месечна наемна цена 16.80 лв. (без ДДС).

 

с. Сборище

 1. Общински имот № 65499.52.94 с площ 3418 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 47.85 лв.
 2. Общински имот № 65499.52.482 с площ 1887 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Над село”, начална годишна наемна цена 26.42 лв.

 

с. Жълт бряг

 1. Общински имот № 29533.18.16 с площ 6185 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Харманлък”, начална годишна наемна цена 86.59 лв.
 2. Общински имот № 29533.18.17 с площ 11369 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, шеста категория, местност „Харманлък”, начална годишна наемна цена 159.17 лв.
 3. Общински имот № 29533.17.4 с площ 6101 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, шеста категория, местност „Харманлък”, начална годишна наемна цена 85.41 лв.
 4. Общински имот № 29533.17.6 с площ 8654 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Харманлък”, начална годишна наемна цена 121.16 лв.
 5. Общински имот № 29533.20.33 с площ 12959 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Кору янъ”, начална годишна наемна цена 181.43 лв.
 6. Общински имот № 29533.19.11 с площ 13097 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП - нива, шеста категория, местност „Юртален борун”, начална годишна наемна цена 183.36 лв.
 7. Общински имот № 29533.29.5 с площ 1212 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – изоставена нива, категория, местност „Сагунук”, начална годишна наемна цена 16.97 лв.

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

 1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 28.09.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.
 2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 24.09.2021 г. включително.
 3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена  за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG13STSA93003317000701, BIC STSABGSF, при Банка ДСК – АД  до 24.09.2021 г.
 4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.
 5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.
 6. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.
 7. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 12.10.2021 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 08.10.2021 г., депозити за участие се приемат до 08.10.2021 г.

 

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА