Предстоящи събития

Анкета

1. Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?

Резултати:
Одобрявам текста и музиката :
80% Complete (success)
Не одобрявам текста и музиката :
10% Complete (success)
Не мога да преценя :
10% Complete (success)

СЪБОР – ХАЙДУШКА ПОЛЯНА 2021 г. ЩЕ СЕ СЪСТОИ

Дата на публикуване: 29.07.2021 11:41

Във връзка с усложнената обстановка в община Твърдица свързана с горския пожар над град Твърдица Общинска администрация уведомява заинтересованите , че насрочения за 01.08.2021  г. събор – Хайдушка поляна 2021 г. ще  се проведе съгласно първоначално предвидения  план.

Молим всички желаещи да вземат участие да го направят при отчитане на повишената пожароопасност. /Да разполагат с вода и инструменти за първоначално пожарогасене/.

Община Твърдица ще вземе всички необходими превантивни противопожарни мерки за недопускане на инциденти.

 

От ОА