Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Новини
Информация
19.11.2020


През месец октомври Община Твърдица подаде проектно предложение по програмата РОМАКТ към Съвета на Европа- „Заедно за по-чисти и по-зелени квартали” на стойност 5260 евро. На 27.10 2020г. се подписа Административния договор. С финансирането по проекта ще се закупят контейнери за смет, ще се засадят дръвчета, ще бъдат отпечатани брошури за информиране на обществеността. С помощта на детската градина и училището ще се проведат две дейности с деца и родители, свързани с опазването на природата:

- Провеждане на конкурс за детска рисунка с деца на 5-12 годишна възраст. Всички  рисунките ще бъдат изложени в църквата в кв. Изток, а отличените във фоайето на читалището.

- Подготовка и поставяне на детска пиеса, с помощта на родители и учители.

Основната цел на проекта е да се подобри управлението на отпадъци в кв. Изток”, чрез поставяне на допълнителни контейнери за смет, обособяване на места за събиране на животинска тор, облагородяване и озеленяване на обществени площи.

От ОА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси