Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Новини
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и гаражи – общинска собственост
10.09.2020


Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 10.09.2020 г. на интернет страницата на общината Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и гаражи – общинска собственост.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс всички заинтересовани лица могат да подадат предложения и становища в срок до 30 дни от публикуване на настоящето съобщение в информационния център на общината или на e-mail: oba_tv@abv.bg; oba_tv@mail.bg.

 

Приложения:

Проект на наредбата, мотиви и доклад

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси