Предстоящи събития
Анкета
Одобрявате ли текста и музиката на ХИМН НА ГРАД ТВЪРДИЦА?
Търгове и конкурси
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост
09.03.2020


Общинска администрация гр. Твърдица обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва:

 

гр. Твърдица

1. Общинско помещение в имот № 72165.503.161.1 с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в източно крило на сградата, начална месечна наемна цена 19.14 лв. (без ДДС) за обществени организации.

2. Общински имот № 72165.129.100 с площ 1129 кв.м., НТП – лозе, пета категория, местност „Друма”, начална годишна наемна цена 25.97 лв.

3. Общински имот № 72165.128.97 с площ 1134 кв.м., НТП – лозе, пета категория, местност „Друма”, начална годишна наемна цена 26.08 лв.

4. Общинска сграда с идентификатор № 72165.506.1905.1 с площ 126.5 кв.м., НТП – друг вид производствена, складова сграда, начална месечна наемна цена 101.25 лв. (без ДДС).

5. Общински имот № 72165.1.4 с площ 597 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Улищица”, начална годишна наемна цена 8.36 лв.

6. Общински имот № 72165.1.6 с площ 1219 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Улищица”, начална годишна наемна цена 24.38 лв.

7. Общински имот № 72165.1.9 с площ 347 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Улищица”, начална годишна наемна цена 4.86 лв.

8. Общински имот № 72165.1.12 с площ 315 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Улищица”, начална годишна наемна цена 4.41 лв.

9. Общински имот № 72165.1.16 с площ 855 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Улищица”, начална годишна наемна цена 11.97 лв.

10. Общински имот № 72165.2.12 с площ 633 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Корията”, начална годишна наемна цена 8.86 лв.

11. Общински имот № 72165.2.7 с площ 917 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Корията”, начална годишна наемна цена 12.84 лв.

12. Общински имот № 72165.3.1 с площ 284 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Корията”, начална годишна наемна цена 5.68 лв.

13. Общински имот № 72165.3.2 с площ 339 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Корията”, начална годишна наемна цена 4.75 лв.

14. Общински имот № 72165.4.1 с площ 418 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Корията”, начална годишна наемна цена 5.85 лв.

15. Общински имот № 72165.5.4 с площ 1173 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Корията”, начална годишна наемна цена 23.46 лв.

16. Общински имот № 72165.5.6 с площ 823 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Корията”, начална годишна наемна цена 11.52 лв.

17. Общински имот № 72165.6.1 с площ 2819 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Корията”, начална годишна наемна цена 39.47 лв.

18. Общински имот № 72165.6.2 с площ 149 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Корията”, начална годишна наемна цена 2.09 лв.

19. Общински имот № 72165.6.5 с площ 1069 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Корията”, начална годишна наемна цена 14.97 лв.

20. Общински имот № 72165.6.6 с площ 817 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Корията”, начална годишна наемна цена 11.44 лв.

21. Общински имот № 72165.6.7 с площ 950 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Корията”, начална годишна наемна цена 13.30 лв.

22. Общински имот № 72165.6.8 с площ 816 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Корията”, начална годишна наемна цена 16.32 лв.

23. Общински имот № 72165.6.12 с площ 434 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, местност „Корията”, начална годишна наемна цена 6.08 лв.

24. Общински имот № 72165.6.13 с площ 383 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Корията”, начална годишна наемна цена 7.66 лв.

25. Общински имот № 72165.6.14 с площ 869 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност „Корията”, начална годишна наемна цена 17.38 лв.

26. Общински имот № 72165.115.10 с площ 1800 кв.м., НТП – овощна градина, осма категория, местност „Марков мочур”, начална годишна наемна цена 25.20 лв.

27. Общински имот № 72165.328.25 с площ 8127 кв.м., НТП – нива, пета категория, местност „Вонеща стублица”, начална годишна наемна цена 121.91 лв.

28. Общински имот № 72165.302.1 с площ 3600 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Лабаджов геран”, начална годишна наемна цена 50.40 лв.

 

гр. Шивачево

1. Общински терен с площ 23.60 кв.м. в кв. 54 прилежащ на улица с о.т. 191 и о.т. 192, начална месечна наемна цена 16.52 лв. (без ДДС).

2. Общински имот № 000999 с площ 3396 кв.м., НТП – изоставена нива, девета категория, начална годишна наемна цена 37.36 лв.

 

с. Сборище

1. Общински стоматологичен кабинет и обслужващи помещения с обща площ 22 кв.м. в имот VI-420, кв. 22 (Здравна служба), начална месечна наемна цена 11.00 лв. (без ДДС).

2. Общински имот № 65499.60.162 (стар № 000162) с площ 18585 кв.м., НТП – гори и храсти в земеделска земя, четвърта категория, начална годишна наемна цена 260.19 лв.

3. Общински имот № 65499.58.148 (стар № 000148) с площ 7314 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория, местност „Къшла дере”, начална годишна наемна цена 117.02 лв.

 

с. Жълт бряг

1. Общински имот № 29533.83.121 (стар № 000121) с площ 10874 кв.м., НТП – ливада, седма категория, местност „Боюк чокур”, начална годишна наемна цена 119.61 лв.

 

с. Червенаково

1. Общински имот № 80474.11.3 (стар № 011003) с площ 8509 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Старите парцели”, начална годишна наемна цена 93.60 лв.

2. Общински имот № 80474.13.25 (стар № 013025) с площ 1600 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Старите парцели”, начална годишна наемна цена 17.60 лв.

3. Общински имот № 80474.19.26 (стар № 019026) с площ 4055 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Ченгене дере”, начална годишна наемна цена 44.61 лв.

 

с. Боров дол

1. Общински имот № 05551.8.10 (стар № 008010) с площ 844 кв.м., НТП – изоставена орна земя, девета категория, местност „Каякаси”, начална годишна наемна цена 9.28 лв.

2. Общински имот № 05551.8.12 (стар № 008012) с площ 3317 кв.м., НТП – изоставена орна земя, девета категория, местност „Каякаси”, начална годишна наемна цена 36.49 лв.

3. Общински имот № 05551.7.15 (стар № 007015) с площ 1880 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Алчак чаир”, начална годишна наемна цена 20.68 лв.

4. Общински имот № 05551.7.16 (стар № 007016) с площ 2066 кв.м., НТП – нива, девета категория, местност „Алчак чаир”, начална годишна наемна цена 22.73 лв.

 

с. Бяла паланка

1. Общински имот № 07644.38.333 (стар № 000333) с площ 5735 кв.м., НТП – нива, девета категория, начална годишна наемна цена 63.09 лв.

2. Общински имот № 07644.38.334 (стар № 000334) с площ 11980 кв.м., НТП – нива, девета категория, начална годишна наемна цена 131.78 лв.

3. Общински имот № 07644.38.336 (стар № 000336) с площ 9256 кв.м., НТП – нива, девета категория, начална годишна наемна цена 101.82 лв.

4. Общински имот № 07644.38.338 (стар № 000338) с площ 15705 кв.м., НТП – нива, девета категория, начална годишна наемна цена 172.76 лв.

5. Общински имот № 07644.38.340 (стар № 000340) с площ 14731 кв.м., НТП – изоставена орна земя, девета категория, начална годишна наемна цена 162.04 лв.

6. Общински имот № 07644.38.337 (стар № 000337) с площ 31812 кв.м., НТП – нива, девета категория, начална годишна наемна цена 349.93 лв.

7. Общински имот № 07644.32.301 (стар № 000301) с площ 11397 кв.м., НТП – нива, девета категория, начална годишна наемна цена 125.37 лв.

8. Общински имот № 07644.50.302 (стар № 000302) с площ 8452 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, начална годишна наемна цена 118.33 лв.

9. Общински имот № 07644.50.303 (стар № 000303) с площ 4390 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста категория, начална годишна наемна цена 61.46 лв.

10. Общински имот № 07644.29.304 (стар № 000304) с площ 10627 кв.м., НТП – нива, девета категория, начална годишна наемна цена 116.90 лв.

11. Общински имот № 07644.32.298 (стар № 000298) с площ 8405 кв.м., НТП – нива, девета категория, начална годишна наемна цена 92.46 лв.

12. Общински имот № 07644.32.297 (стар № 000297) с площ 19267 кв.м., НТП – нива, девета категория, начална годишна наемна цена 211.94 лв.

13. Общински имот № 07644.32.296 (стар № 000296) с площ 10255 кв.м., НТП – нива, девета категория, начална годишна наемна цена 112.81 лв.

14. Общински имот № 07644.24.256 (стар № 000256) с площ 11720 кв.м., НТП – изоставена орна земя, девета категория, начална годишна наемна цена 128.92 лв.

15. Общински имот № 07644.24.258 (стар № 000258) с площ 3357 кв.м., НТП – изоставена орна земя, девета категория, начална годишна наемна цена 36.93 лв.

16. Общински имот № 07644.24.236 (стар № 000236) с площ 37906 кв.м., НТП – изоставена орна земя, девета категория, начална годишна наемна цена 416.97 лв.

17. Общински имот № 07644.24.252 (стар № 000252) с площ 10779 кв.м., НТП – изоставена орна земя, девета категория, начална годишна наемна цена 118.57 лв.

18. Общински имот № 07644.29.251 (стар № 000251) с площ 22431 кв.м., НТП – изоставена орна земя, девета категория, начална годишна наемна цена 246.74 лв.

19. Общински имот № 07644.24.221 (стар № 000221) с площ 13789 кв.м., НТП – изоставена орна земя, девета категория, начална годишна наемна цена 151.68 лв.

 

УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

1. Дата, начален час и място за провеждане на търга – 14.04.2020 год. от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Твърдица - І етаж.

2. Подаване на заявления за участие в търга и оглед на посочените обекти общинска собственост до 16.00 часа на 10.04.2020 г. включително.

3. Депозити за участие в търга в размер на 10 % от предложената начална цена за всеки от обектите се заплаща по сметка на общината IBAN BG 44 SOMB 9130 33 17000701 в Общинска банка АД – ФЦ Твърдица до 10.04.2020 г.

4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена за съответния обект общинска собственост.

5. Удостоверява се служебно липсата на задължения по ЗМДТ по реда на чл. 87, ал.6 от ДОПК.

6. Кандидати, които имат парични задължения към Община Твърдица, няма да бъдат допуснати до участие в търга.

7. В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг да се проведе на 28.04.2020 г. по същото време и същото място, съгласно условията и реда регламентирани в НРПУРОИ, оглед на имотите – до 24.04.2020 г., депозити за участие се приемат до 24.04.2020 г.

Допълнителна информация в стая № 18 на Община Твърдица и на тел. 0454/42222, 42311, вътр. 22.

 

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Потърсете в сайта
Общински съвет - излъчване на живо
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Разплащане на местни данъци и такси